Εκπαίδευση

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να εκπαιδεύσει εσάς και το προσωπικό σας σχετικά με τη χρήση φορητών πυροσβεστήρων, μόνιμων μέσων πυρόσβεσης και των διαδικασιών εκκένωσης έκτακτης ανάγκης . Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης προσδιορίζει τα ακόλουθα:

Θεωρητικό Μέρος :

Αυτή η εκπαίδευση παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους και τις κατηγορίες φωτιάς που μπορεί να αντιμετωπίσετε σε βιομηχανικά, γενικά εργασιακά

Στο θεωρητικό μέρος της ενημέρωσης, θα πληροφορηθείτε σχετικά με :

 • Τις πιο συχνές αιτίες πυρκαγιάς
 • Το τρίγωνο της Φωτιάς ¨εισαγωγή εικόνας¨
 • Την επιλογή του σωστού τύπου πυροσβεστήρα ανάλογα με το τύπο της φωτιάς.
 • Την πρόληψη πυρκαγιάς στο χώρο εργασίας

Πρακτικό Μέρος :

Αυτή η εκπαίδευση παρέχει πρακτική χρήσης πυροσβεστήρων σε συνεργασία με την ομάδα πυροπροστασίας της επιχείρησης σας.

Στο πρακτικό μέρος της ενημέρωσης, θα εκπαιδευτείτε σχετικά με :

 • Την αναγνώριση του τύπου της φωτιάς
 • Τον άμεσο εντοπισμό του κοντινότερου πυροσβεστικού μέσου
 • Την ορθή χρήση των πυροσβεστικών μέσων
 • Τις Διαδικασίες εκκένωσης έκτακτης ανάγκης

Στο τέλος της ενημέρωσης εσείς και το προσωπικό σας θα είστε σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τα αίτια που προκαλούν μια πυρκαγιά.
 • Να αντιμετωπίζουν την περίπτωση πυρκαγιάς με ψυχραιμία.
 • Να γνωρίζουν τα μέσα κατάσβεσης πυρκαγιών καθώς και τον τρόπο λειτουργίας των πυροσβεστήρων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στην διάθεση σας!

Δείτε ακόμα
Εργασία Συντήρησης

Η συντήρηση των πυροσβεστήρων είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Κατά τη διαδικασία συντήρησης στο πυροσβεστήρα σας, το εξειδικευμένο προσωπικό ...

περισσότερα
Εργασία Αναγόμωσης

H Αναγόμωση των πυροσβεστήρων είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται φυσικά μετά από κάθε χρήση και σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία κάθε ...

περισσότερα
Εργασία Υδραυλικής Δοκιμής

H Υδραυλική Δοκιμή των πυροσβεστήρων είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται δέκα χρόνια μετά το έτος κατασκευής του πυροσβεστήρα σας. Κατά τη ...

περισσότερα