ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας ξεχωρίζει στον τομέα της διότι είναι μοναδική στο να προσφέρει με υπευθυνότητα, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές όλο το «πακέτο» που απαιτείται σχετικά με την πυροπροστασία, δηλαδή τις βέλτιστες και ολοκληρωμένες λύσεις πυροπροστασίας για τον ιδιώτη, τον επαγγελματία, την επιχείρηση.

Διαθέτουμε την εμπειρία, την ικανότητα και το εξειδικευμένο προσωπικό προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τις όποιες απαιτήσεις πυρασφάλειας και αδειοδότησης.

Συγκεκριμένα η εταιρεία μας αναλαμβάνει να ολοκληρώσει όλη την διαδικασία που χρειάζεται είτε για την έκδοση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας είτε την άδεια λειτουργίας της επιχείρησής σας, χωρίς εσείς να ασχοληθείτε με την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή/και την εκάστοτε αδειοδοτούσα αρχή.

Τα βήματα που ακολουθούμε και υλοποιούμε κατά την διάρκεια μιας ολοκληρωμένης λύσης για την επιχείρησή σας είναι:

  1. Κατανόηση των αναγκών του πελάτη
  2. Νομικές απαιτήσεις
  3. Μελέτη – Σχεδιασμός
  4. Κατάθεση σε υπηρεσίες
  5. Έγκριση Μελέτης
  6. Υλοποίηση – Κατασκευή
  7. Αδειοδότηση
  8. Εκπαίδευση
  9. After sales – Συντήρηση
  10. Συνεχής ενημέρωση