Πυροσβεστικές Φωλιές

Οι πυροσβεστικές φωλιές δεν αποτελούν μόνο ένα αναγκαίο μέσο πυρόσβεσης αλλά και νομική υποχρέωση.

Συνήθως αποτελούνται από :

  1.  Τη βάνα, ορθογώνικής κατασκευής.
  2. Τον κορμό με τον ημισύνδεσμο.
  3. Το διπλωτήρα ή τυλικτήρα για να δέχεται τυλιγμένο ή διπλωμένο τον εύκαμπτο σωλήνα.
  4. Τον εύκαμπτο σωλήνα με εσωτερική επίστρωση ελαστικού και μήκους 20 μέτρων.
  5. Τον αυλό (ακροφύσιο), του οποίου η διάμετρος του προστομίου θα πρέπει να αυξάνει ή να μειώνεται και να δίνει τη δυνατότητα εκτοξεύσεως ευθείας δέσμης και προπετάσματος νερού «FOG».
  6. Το ερμάριο (ντουλάπι) κατασκευασμένο από άκαυστα υλικά μέσα στο οποίο θα περιέχονται όλα τα προηγούμενα.

Γενικότερα υπάρχουν πολλοί τύποι πυροσβεστικών φωλιών που διαχωρίζονται ανάλογα με το μέγεθος τους (μικρές, μεγάλες,κ.α.), τα περιεχόμενα τους αλλά και το υλικό κατασκευής τους (πυροσβεστικές φωλιές μεταλλικές, ανοξείδωτες, πολυαιθυλενίου κτλ.). Ο τύπος, το μέγεθος και ο αριθμός των πυροσβεστικών φωλιών που χρειάζεστε για την επιχείρηση σας εξαρτώνται από τη δραστηριότητα της επιχείρησης αλλά και την μελέτη του μηχανικού σας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στην διάθεση σας!