Πυροσβεστικοί Σταθμοί

O πυροσβεστικός σταθμός εργαλείων αποτελεί νομική απαίτηση σε διάφορες κατηγορίες κτιρίων και δραστηριοτήτων (π.χ. βιοτεχνίες-βιομηχανίες, νοσοκομεία, ξενοδοχεία και αίθουσες συνάθροισης κοινού). Αποτελεί το βασικό εργαλείο για τις ομάδες πυροπροστασίας που υπάρχουν στις επιχειρήσεις και πρέπει να διαθέτει τα ελάχιστα βασικά εργαλεία, όπως αυτά αναφέρονται στην νομοθεσία, και τα οποία είναι ανάλογα της δραστηριότητας. Για τον παραπάνω λογο στην ισχύουσα νομοθεσία ο πυροσβεστικός σταθμός είναι συνυφασμένος με τις ομάδες πυροπροστασίας και την εκπαίδευση τους.

Η εταιρεία μας διαθέτει πυροσβεστικούς σταθμούς που αποτελούνται από πιστοποιημένα προϊόντα κατάλληλα για κάθε απαίτηση. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και ανάλογα με τις απαιτήσεις σας να σας προτείνουμε και το κατάλληλο κάθε φορά προϊόν.

Ενδεικτικά ο πυροσβεστικός σταθμός εργαλείων αποτελείται από:

  • Ένα λοστό διάρρηξης
  • Ένα τσεκούρι
  • Ένα φτυάρι
  • Μία αξίνα
  • Ένα σκεπάρνι
  • Μία πιστοποιημένη αντιπυρική κουβέρτα 1,50μ. x 1,50μ.
  • Δύο φορητούς φανούς (στις επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις όπου πραγματοποιείται κατανάλωση αερίων καυσίμων, οι φανοί πρέπει να είναι αντιεκρηκτικού τύπου).
  • Δύο προστατευτικά κράνη
  • Δύο πιστοποιημένες ατομικές προσωπίδες με φίλτρο
  • Αναπνευστική συσκευή ( κατά περίπτωση )

 

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στην διάθεση σας!