Πυροσβεστήρες

Ο πυροσβεστήρας είναι φορητός ή τροχήλατος εξοπλισμός που αφορά την ενεργητική πυροπροστασία ενός χώρου και χρησιμοποιείται στην κατάσβεση ή έλεγχο μικρών πυρκαγιών, συχνά σε επείγουσες καταστάσεις.

Δεν είναι κατασκευασμένος να χρησιμοποιείται σε μια πυρκαγιά εκτός ελέγχου, όπως π.χ. σε πυρκαγιές που οι φλόγες έχουν φτάσει στην οροφή ενός κτιρίου. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, για να αποφευχθούν δυσάρεστες συνέπειες από εγκλωβισμό ή εκρήξεις.

Συνήθως, ένας πυροσβεστήρας αποτελείται από ένα κυλινδρικό δοχείο με εσωτερική πίεση που περιέχει έναν τύπο κατασβεστικού μέσου που θα εκλυθεί για να κατασβέσει μια φωτιά.

Στην Ελλάδα οι απαιτήσεις και τα πιστοποιητικά που θα πρέπει να διαθέτουν οι πυροσβεστήρες είναι συγκεκριμένα και αυστηρά σύμφωνα με νομοθεσία από το έτος 2005.

Οι βασικές κατηγορίες που διακρίνονται οι πυροσβεστήρες είναι:

  1. Ξηράς σκόνης
  2. Αφρού-νερού
  3. Wet chemical
  4. Διοξειδίου του άνθρακα (CO2)

 

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στην διάθεση σας!