Βιομηχανικές Σημάνσεις ISO 7010-2011

Η πρόληψη των ατυχημάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σωστή συμπεριφορά των εργαζομένων σε όλες τις θέσεις και τους χώρους εργασίας αλλά και την σωστή πληροφόρηση των πελατών μέσα στους χώρους της επιχείρησης μας.

Τα σήματα ασφαλείας παίζουν σπουδαίο ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου, αφού με την κατάλληλη χρήση τους προσελκύουν την προσοχή των παρευρισκομένων προειδοποιώντας τους έτσι για τους υπάρχοντες κινδύνους ή υπενθυμίζοντας τους συγκεκριμένες οδηγίες.

Με την κατάλληλη σήμανση μπορούν να προληφθούν ατυχήματα που σίγουρα θα είχαν εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες για την ομαλή λειτουργία και την παραγωγικότητα της επιχείρησης.

H εταιρεία μας είναι σε θέση να σας προμηθεύσει με μια ευρεία γκάμα σημάνσεων:

  1. Μόνιμη σήμανση
  2. Σήματα απαγόρευσης
  3. Σήματα προειδοποίησης
  4. Σήματα υποχρέωσης
  5. Σήματα Πυρόσβεσης
  6. Σήματα διάσωσης
  7. Σήματα ADR

Οι ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου αλλά και του κάθε αντικειμένου εργασίας απαιτούν διαφορετικά είδη σημάνσεων ανάλογα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στην διάθεση σας!