Στις πολυκατοικίες είναι πολύ σημαντική η ύπαρξη ικανού αριθμού πυροσβεστήρων ώστε να καλύπτονται όλες οι πιθανές περιπτώσεις κινδύνου πυρκαγιάς.

Ο πυροσβεστήρας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την ασφάλεια του σκάφους, της βάρκας, αλλά και τη δική σας.

Η ύπαρξη πυροσβεστήρα στο αυτοκίνητο εκτός από νομική υποχρέωση και απαίτηση για το ΚΤΕΟ, είναι κυρίως ηθική επιλογή μας. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε πως οποιαδήποτε έκπτωση στην πυροπροστασία του αυτοκινήτου μπορεί να οδηγήσει στην πλήρη καταστροφή του ή ακόμα και στην απώλεια ανθρώπινης ζωής.

Από τη νομοθεσία, αν και δεν είναι γνωστό, όλοι πρέπει να διαθέτουν πυροσβεστήρα για το σπίτι. Oι πιθανές εστίες πυρκαγιάς μέσα σε ένα σπίτι είναι πολλές και τα πυροσβεστικά μέσα που θα έχουμε στην διαθεση μας θα πρέπει να καλύπτουν πάνω από έναν τύπο φωτιάς.