Εργασία Υδραυλικής Δοκιμής

H Υδραυλική Δοκιμή των πυροσβεστήρων είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται δέκα χρόνια μετά το έτος κατασκευής του πυροσβεστήρα σας. Κατά τη διαδικασία της Υδραυλικής Δοκιμής στο πυροσβεστήρα σας, το εξειδικευμένο προσωπικό μας ακολουθεί τα εξής βήματα:

  • Έλεγχος στο δοχείο του πυροσβεστήρα εξωτερικά ώστε να ακολουθήσει η αποσυμπίεση του πυροσβεστήρα με προσεκτική αφαίρεση του κλείστρου.
  • Έλεγχος στα εξαρτήματα του πυροσβεστήρα (μανόμετρο, κλείστρο, σιφωνικό σωλήνα, ελαστικό σωλήνα εκτόξευσης)
  • Πέρασμα του πυροσβεστήρα σας από την Υδραυλική Δοκιμή (πρεσάρουμε το κέλυφος με νερό), με αυτό τον τρόπο βλέπουμε την αντοχή του πυροσβεστήρα και κρίνεται η καταλληλότητα του. Αν το κέλυφος αντέξει την υδραυλική δοκιμή και δεν δημιουργηθεί ρηγμάτωση ή παραμόρφωση κελύφους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Σε αντίθετη περίπτωση ο πυροσβεστήρας θεωρείται ακατάλληλος προς χρήση και τοποθετείται ειδική σήμανση.
  • Άδειασμα του κατασβεστικού υλικού και τοποθέτηση νέου υλικού
  • Τοποθέτηση Δακτυλίου Ελέγχου
  • Πρεσάρισμα της φιάλης με προωθητικό αέριο (άζωτο)
  • Κλείσιμο της φιάλης.
  • Τοποθέτηση Ετικέτας Ελέγχου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη προσπάθεια συντήρησης ή άλλης επέμβασης στους πυροσβεστήρες, πέρα από την προοριζόμενη χρήση τους, από μη πιστοποιημένους τεχνικούς εγκυμονεί μεγάλο κίνδυνο για την ασφάλειά σας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στην διάθεση σας!

Δείτε ακόμα
Εργασία Συντήρησης

Η συντήρηση των πυροσβεστήρων είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Κατά τη διαδικασία συντήρησης στο πυροσβεστήρα σας, το εξειδικευμένο προσωπικό ...

περισσότερα
Εργασία Αναγόμωσης

H Αναγόμωση των πυροσβεστήρων είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται φυσικά μετά από κάθε χρήση και σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία κάθε ...

περισσότερα
Εκπαίδευση

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να εκπαιδεύσει εσάς και το προσωπικό σας σχετικά με τη χρήση φορητών πυροσβεστήρων, μόνιμων ...

περισσότερα