Για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην μεταφορά εμπορευμάτων (μετακομίσεις, μεταφορείς δεμάτων, στερεών-υγρών καυσίμων, βυτία, φορτηγά, μηχανήματα έργου κτλ.) η προμήθεια πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτική από το Νόμο . Η ύπαρξη πυροσβεστήρα…

Για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην μεταφορά προσώπων με λεωφορεία – minibus κ.α. ο Νόμος προβλέπει την προμήθεια συγκεκριμένου αριθμού πυροσβεστήρων αναλογικά με το μέγεθος του οχήματος. Ο πυροσβεστήρας μέσα…

Για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην μεταφορά προσώπων με οχήματα TAXI – MINIVAN η εταιρεία μας με οδηγό πάντα το νομικό πλαίσιο είναι σε θέση να προσφέρει αξιόπιστες και ασφαλείς…