Συστήματα CΟ2

Τα συστήματα CO2 και γενικότερα τα συστήματα κατάσβεσης με αέριο αποτελούν την πιο διαδεδομένη λύση για τοπική ή ολική κατάσβεση σε επικίνδυνους χώρους (μηχανοστάσια και λοιπές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις).

Τα συστήματα κατάσβεσης CO2 προκειμένου να τοποθετηθούν απαιτούν πολύ προσεκτικό σχεδιασμό. Το αέριο CO2 αν και δεν είναι τοξικό και πρέπει να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασ ίας για το χρήστη, στους χώρους στους οποίους πρόκειται να τοποθετηθεί.

Στα υπόλοιπα κατασβεστικά υλικά INERGEN, FM 200, IG 541 απαιτείται το ίδιο ασφαλής σχεδιασμός, καθώς ως αντικαταστάτες του HALLON είναι μεν εσπνεύσιμοι όμως διατηρούν την επικινδυνότητα για το χρήστη.

Ένα τυπικό σύστημα κατάσβεσης CO2 αποτελείται από:

  • Τις φιάλες (ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ)
  • Ειδικό κλείστρο ενεργοποίησης
  • Ανιχνευτές Καπνού – Θερμοδιαφορικούς
  • Πίνακα Κατάσβεσης
  • Δίκτυο Ειδικών Σωληνώσεων
  • Κατάλληλα Μπεκ Κατάσβεσης

Αναλαμβάνουμε με εξειδικευμένους μηχανικούς και τεχνίτες τη μελέτη ή και την εγκατάσταση του συστήματος CO2 ή αερίων γενικά, που απαιτείται για το χώρο σας.
Αναλαμβάνουμε επίσης τη συντήρηση του όλου συστήματος σε 6μηνη ή ετήσια βάση, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στην διάθεση σας!

Δείτε ακόμα
Πυρανίχνευση

Η Πυρανίχνευση ή αλλιώς σύστημα πυρανίχνευσης είναι το πιο διαδεδομένο σύστημα πυροπροστασίας και μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε χώρο, εγκατάσταση, ...

περισσότερα
Πυρόσβεση

Το μόνιμο υδροδοτικό (σύστημα πυρόσβεσης) ή σύστημα με πυροσβεστικές φωλιές απαιτείται σε σχετικά μεγάλες εγκαταστάσεις (βιοτεχνίες, βιομηχανίες, αίθουσες συνάθροισης κοινού, ...

περισσότερα
Συστήματα κουζίνας

Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ένα από τα πιο ουσιαστικά μέτρα πυροπροστασίας που τοποθετείται είναι το συστήμα κατάσβεσης στον επαγγελματικό αποροφητήρα ...

περισσότερα
Εγκαταστάσεις Υγραερίου

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει εγκαταστάσεις υγραερίου για οικιακή, επαγγελματική και βιομηχανική χρήση. Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό, τη μελέτη, την διαστασιολόγηση, την ...

περισσότερα
Συστήματα Aerosol

Τα συστήματα aerosol αποτελούν έναν από τους πιο ενδεδειγμένους τρόπους για μια πλήρως πιστοποιημένη, ασφαλή, αξιόπιστη και αυτόματη λύση κατάσβεσης, ...

περισσότερα