Πόρτες Πυράντοχες

Αν και δεν είναι ευρέως γνωστό πολύ σημαντικό ρόλο, στην διαδικασία περιορισμού εξάπλωσης της πυρκαγιάς παίζουν οι πυράντοχες πόρτες ή αλλιώς πόρτες πυρασφάλειας. Σε όλα τα νέα και υφιστάμενα κτίρια (κατοικίες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κλινικές, εκπαιδευτήρια κλπ.) πρέπει υποχρεωτικά από το νόμο να υπάρχουν διαμερίσματα και δίοδοι διαφυγής τα οποία να είναι προστατευμένα με πόρτες πυρασφάλειας.

Γενικότερα οι πυράντοχες πόρτες χωρίζονται σε ανοιγόμενες και συρόμενες (μονόφυλλες, δίφυλλες) των 60 και των 120 λεπτών και μπορούν να εξοπλιστούν περαιτέρω με μπάρες πανικού, σούστα κλεισίματος, φεγγίτη, αυτοδιογκούμενες τσιμούχες κτλ. Είναι κατάλληλες και για εξόδους κινδύνου και συνοδεύονται από πιστοποιητικά πυραντοχής και πιστοποίηση ΕΣΥΔ.

Όπως είναι άμεσα αντιληπτό οι απαιτήσεις του κάθε χώρου διαφέρουν ανάλογα με την διαρρύθμιση του, τα σχέδια του μηχανικού σας κ.α.

 

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στην διάθεση σας!