Βιομηχανιες & Βιοτεχνιες

Ο στρατηγικός σχεδιασμός όσον αφορά την ενεργητική αλλά και την παθητική πυροπροστασία των βιοτεχνιών και των βιομηχανιών είναι ζωτικής σημασίας για την άρτια λειτουργία τους. Η εμπειρία μας στο αντικείμενο μας έχει αποδείξει ότι σε όλες τις βιοτεχνικές δραστηριότητες η πυροπροστασία και η ασφάλεια είναι τα πρώτα βήματα στο σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας και των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για όλους τους τύπους βιοτεχνιών και βιομηχανιών. Ειδικότερα πυροπροστασία σε αποθηκες εύφλεκτων υλικών, ελαιοτριβείων, ξυλουργείων, τυποποιητηρίων αγροτικών προϊόντων, μεταποίηση ζωικών προϊόντων, αλουμινοκατασκευαστήριων και λοιπές συναφείς δραστηριότητες.

Έχουμε αντιμετωπίσει όλα τα μεγέθη μεταποιητικών μονάδων, είτε αφορά πυροπροστασία σε μεγάλες μονάδες όπου η εγκατάσταση ενός αυτόματου συστήματος καταιονισμού ύδατος πολύ συχνά καθίσταται απαραίτητη(sprinklers), είτε σε εργοστάσια με τα απαραίτητα πυροσβεστικά δίκτυα ( πυροσβεστικές φωλιές, Μόνιμο Υδροδοτικό), τα πιστοποιημένα πυροσβεστικά συγκροτήματα αλλά και τα μόνιμα συστήματα κατάσβεσης Διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2), (Μηχανοστάσια – Ηλεκτροστάσια και Λοιπές Ηλεκτρομηχανολογικές (Η/Μ) εγκαταστάσεις), που παρέχει η εταιρεία μας θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε τύπο πυρκαγιάς.

Όπως είναι άμεσα αντιληπτό κάθε είδος εγκατάστασης έχει τις δικές της ιδιομορφίες και ξεχωριστές ανάγκες που εξαρτώνται από το μέγεθος (εμβαδόν), το αντικείμενο της εργασίας, τη μελέτη πυροπροστασίας κτλ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στην διάθεση σας!

Δείτε ακόμα
Καταστήματα

Κάθε επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διαθέτει τον απαραίτητο αριθμό πυροσβεστήρων και άλλων μέσων πυροπροστασίας. Η εταιρεία μας παρέχει όλα τα ...

περισσότερα
Ξενοδοχεία

Η πυροπροστασία σε ένα ξενοδοχειακό κατάλυμα αποτελεί ένα απο τα σημαντικότερα κομμάτια της λειτουργίας του. Οι απαιτήσεις για την ασφάλεια ...

περισσότερα
Kαταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν τα Καφενεία, οι Καφετέριες, τα Μπαρ τα ...

περισσότερα
Πρατήρια Υγρών Καυσίμων

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, τα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων ανήκουν στην κατηγορία υψηλής επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς που μπορεί να έχει αρκετά ...

περισσότερα
Συνεργεία

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την πυροπροστασία συνεργείων επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων. Το εργασιακό περιβάλλον των συνεργείων λόγω των εύφλεκτων υλικών, ...

περισσότερα